Hälytysryhmä

Espoon seudun pelastusalan yhdistyksessä toimii hälytysryhmä tai lyhennettynä  hälyryhmä. Hälyryhmäläiset osallistuvat osana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) toimintaa erilaisiin hälytystehtäviin, useimmiten poliisin kautta tuleviin henkilöetsintätehtäviin. Hälyryhmän jäsenet toimivat useimmiten koirapartiossa, mutta tarvittaessa myös muussa etsintään liittyvässä tehtävässä, sillä apua voidaan tarvita myös etsinnän johtotehtäviin, liikenteenohjaustehtäviin, kuljetustehtäviin, opastustehtäviin tai muihin vastaaviin tehtäviin.

Etsintää johtaa aina poliisi, mutta käytännön tehtävänjaon hälytyspaikalla suorittaa Vapepa-johto. Aina ei etukäteen tiedä, mihin tehtäviin etsinnässä osallistuu. Yleensä henkilöetsinnän partio muodostuu yhdestä viranomaistarkistetusta koirasta, koiranohjaajasta, kartturista sekä mahdollisuuksien mukaan vielä kolmannesta henkilöstä, joka voi toimia ensiapuvastaavana tai hoitaa viestintää ja muutenkin avustaa koirakkoa ja kartturia. Kartturin tehtävä on yhdessä koiranohjaajan kanssa huolehtia, että annettu etsintäalue tulee katetuksi kauttaaltaan ja että pysytään sovitussa suunnitelmassa. Koiranohjaajan huomion vie koiran ohjaaminen ja sen reaktioiden tarkkailu.

Kuvan ottanut Petri Kaipiainen
Kuvan ottanut Petri Kaipiainen

Miten hälyryhmä treenaa?

Hälyryhmä treenaa kausikoulutusryhmissä tapahtuvan treenaamisen lisäksi kuukausittaisissa, pidempikestoisissa hälytreeneissä sekä niin sanotuissa puolikkaissa, eli lyhyempikestoisissa täsmätreeneissä. Hälytreeneihin voivat osallistua sellaiset koirat, joilla on suoritettuina sekä haun että jäljen peruskokeet  ja joiden ohjaajat toimivat karttureina oikeissa Vapepan hälytyksissä. Ennen kuin voi toimia hälyryhmässä koiranohjaajana, täytyy toimia tietyn aikaa hälyryhmän kartturina sekä suorittaa vaaditut Vapepan järjestämät kurssit. Hälyryhmäläiset, joiden koirat eivät täytä näitä vaatimuksia, toimivat treeneissä karttureina. Puolikkaisiin voivat osallistua kaikki hälyryhmäläiset koiriensa kanssa, ja nämä treenit ovat kestoltaan arki-iltaankin sopivia ja aiheeltaan suppeampia. Näiden lisäksi on mahdollisuus osallistua kolmen hengen ryhmissä tapahtuviin ns. ”pitkät”-treeneihin, joissa yksi henkilö toteuttaa koiranohjaajan toiveiden mukaisen pidempikestoisen haku- tai jälkitreenin halutussa ympäristössä ja yleensä toimii itse maalimiehenä. Harjoituksen kolmas henkilö toimii kartturina.

Miten hälyryhmään pääsee?

Tutustujaksi hälyryhmään pääsee, kun on suorittanut  Vapepan järjestämän etsintäkurssin ja ESPYn kartturikokeen. Vapepan kurssiohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä. ESPYn kartturikokeita järjestetään kaksi kertaa vuodessa, huhti-toukokuussa ja loka-marraskuussa, ilmoittautuminen kokeeseen tapahtuu MyClubin kautta.Mainostamme koetta ESPY Jäsenet facebook- ryhmässä hyvissä ajoin etukäteen. Suoritettuasi kartturikokeen ja etsintäkurssinilmoita kiinnostuksestasi tulla tutustujaksi hälyryhmän sihteerille

Tutustujana sinulta odotetaan aktiivista osallistumista hälyryhmän erilaisiin harjoituksiin. Tutustujana voit olla maksimissaan 12kk. Ennen kuin haet hälyryhmän jäsenyyttä sinun tulee suorittaa SPR EA1-ensiapukurssi ja Vapepan viestikurssi tai omata vastaavat taidot.

Hälyryhmäläisen vaatimukset

Hälyryhmän jäsenenä osallistut aktiivisesti Vapepan hälytyksiiin ja järjestämiimme harjoituksiin. Omaa koiraa ei alkuvaiheessa saa mukaan kaikkiin harjoituksiin, ensin pitää opetella toimimaan kunnolla kartturina. Tietysti rinnalla harjoitat koiraa yhdistyksen harjoituksissa jasuoritat kokeita. Niiden kautta saat koirasi mukaan hälytreeneihin ja jossain vaiheessa voit edetä koirasi kanssa viranomaistarkastukseen, jonka läpäisyn jälkeen koirallakin on oikeus olla mukana Vapepan hälytyksissä. Koiran kouluttaminen pelastuskoiraksi kestää lyhyimmilläänkin 2-3 vuotta, ja jos kyse on ensimmäisestä pelastuskoirastasi, aikaa menee helposti yli 5 vuotta.

ESPYn hälytysryhmän koirakot 2024

KoiraRotuVirta-tarkastettuOhjaaja
KonalabradorinnoutajaKylläMarjo
AksukultainennoutajaKylläTeea
VeetikultainennoutajaKylläSeija
VinnaaustralianpaimenkoiraKylläGabi
ToivokultainennoutajaKylläJari M
HippalabradorinnoutajaKylläEmilia
EdisondalmatiankoiraKylläTanja
StellaaustralianpaimenkoiraKylläKalle
NokilabradorinnoutajaKylläPäivi
KettusaksanpaimenkoiraTuomas
Rollolagotto romagnoloTerhi
TrickyaustralianpaimenkoiraStefan
MaisalabradorinnoutajaRitva
VoittolabradorinnoutajaMinna
SofinovascotiannoutajaJari L
Hilmalagotto romagnoloMatti
RondalabradorinnoutajaSaara

Koiran rodulla ei ole väliä, kunhan koira on riittävän ketterä, liikkuvainen, hyväkuntoinen ja sen kokoinen, että voi sujuvasti ylittää esteitä ja toisaalta ryömiä ahtaisiin paikkoihin. Luonteeltaan koiran on oltava sosiaalinen, tulla riittävän hyvin toimeen sekä muiden koirien että ihmisten kanssa, olla sinnikäs, kyetä keskittymään, olla ohjaajan hallittavissa ja ennen kaikkea motivoitunut. Etsinnät tapahtuvat usein öiseen aikaan ja kestävät pitkään, joten motivaatiota, kuntoa ja kestävyyttä tarvitaan koiran lisäksi myös koiranohjaajilta ja karttureilta.

Monilla hälyryhmäläisillä on ollut useita koiria hälytystehtävissä, mutta osalla koira on ensimmäinen. Esimerkiksi espanjanvesikoira Coco oli Stefanin ensimmäinen koira ja toimi hälytyskoirana pitkään. Stefanilla oli kokemusta Vapepassa toimimisesta meripartiolaisena, mutta espyläisyys alkoi vasta koiran myötä.

Motiivina osallistua hälyryhmään toimii halu auttaa ja lisäksi myös ”halu harrastaa koiran kanssa yhdessä jotain, mikä tuottaa iloa ja hyötyä molemmille,” kuten puolestaan Marjo asian ilmaisi. Jos on kiinnostunut toimimaan mukavassa porukassa, treenaamaan tavoitteellisesti ja osallistumaan vapaaehtoisiin pelastustehtäviin, kannattaa rohkeasti tulla mukaan hälyryhmään tutustujaksi.

Lisätietoja hälyryhmän toiminnasta voit kysyä hälytysryhmän sihteeriltä, halyryhmasihteeri@espypelastuskoirat.net