Hälytysryhmä

Mikä on hälytysryhmä?

Espoon seudun pelastusalan yhdistyksessä toimii hälytysryhmä tai lyhennettynä vielä hälyryhmä. Hälyryhmäläiset osallistuvat osana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) toimintaa erilaisiin hälytystehtäviin, useimmiten Poliisin kautta tuleviin henkilöetsintätehtäviin. Hälyryhmän jäsenet toimivat useimmiten koirapartiossa, mutta tarvittaessa myös muussa etsintään liittyvässä tehtävässä, sillä apua voidaan tarvita myös etsinnän johtotehtäviin, liikenteenohjaustehtäviin, kuljetustehtäviin, opastustehtäviin tai muihin vastaaviin tehtäviin.

Etsintää johtaa aina poliisi, mutta käytännön tehtävänjaon hälytyspaikalla suorittaa Vapepa-johto, aina ei etukäteen tiedä, mihin tehtäviin tällä kertaa osallistuu. Yleensä henkilöetsinnän partio muodostuu yhdestä viranomaistarkistetusta koirasta, koiran ohjaajasta, kartturista sekä mahdollisuuksien mukaan vielä kolmannesta henkilöstä, joka voi toimia ensiapuvastaavana tai hoitaa viestintää ja muutenkin avustaa koirakkoa ja kartturia. Kartturin tehtävä on yhdessä koiranohjaajan kanssa huolehtia, että annettu etsintäalue tulee katetuksi kauttaaltaan ja että pysytään sovitussa suunnitelmassa. Koiranohjaajan huomion vie koiran ohjaaminen ja sen reaktioiden tarkkailu.

Miten hälyryhmä treenaa?

Hälyryhmä treenaa kausikoulutusryhmissä tapahtuvan treenaamisen lisäksi kuukausittaisissa, pidempikestoisissa hälytreeneissä sekä niin sanotuissa puolikkaissa, eli lyhyempikestoisissa täsmätreeneistä. Hälytreeneihin voivat osallistua ne koirat, jotka ovat suorittaneet vähintään haun loppukokeen ja joiden ohjaajat käyvät karttureina oikeissa Vapepan hälytyksissä. Koiranohjaajan tulee olla toiminut hälyryhmässä kartturina sekä suorittanut vaaditut Vapepan järjestämät kurssit. Hälyryhmäläiset, joiden koirat eivät täytä näitä vaatimuksia, toimivat treeneissä karttureina. Puolikkaisiin voivat osallistua kaikki hälyryhmäläiset koiriensa kanssa ja nämä treenit ovat kestoltaan arki-iltaankin sopivia ja aiheeltaan suppeampia treenejä. Näiden lisäksi on mahdollisuus osallistua kolmen hengen ryhmissä tapahtuviin ns. ”pitkät” treeneihin, joissa yksi henkilö toteuttaa koiranohjaajan toiveiden mukaisen pitempikestoisen haku- tai jälkitreenin halutussa ympäristössä ja yleensä toimii itse maalimiehenä. Harjoituksen kolmas henkilö toimii kartturina.

Miten hälyryhmään pääsee?

Tutustujaksi hälyryhmään pääsee, kun suoritettuna on Vapepa etsintäkurssi ja ESPYn kartturikoe. Vapepan kurssiohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä. ESPY kartturikokeita järjestetään kaksi kertaa vuodessa, huhti-toukokuussa ja loka-marraskuussa, ilmoittautuminen MyClub kautta ja mainostamme aina koetta ESPY Jäsenet ryhmässä hyvissä ajoin etukäteen. Kun edelliset suoritettu niin sen jälkeen ilmoita kiinnostuksesi tutustujaksi hälyryhmän sihteerille. Hälyryhmään haluavan henkilön tulee suorittaa edellisten lisäksi ennen hälykelpoisuutta SPR EA1-ensiapukurssi sekä Vapepan viestikurssi tai omata vastaavat taidot.

Hälytyksiin osallistuvat koirat ovat kaikki suorittaneet viranomaistarkastuksen. Sitä ennen ne ovat suorittaneet Pelastuskoiraliiton haun loppukokeen ja vähintään jäljen peruskokeen sekä mahdollisesti rauniokokeita. Lisäksi koira on treenannut hälyryhmän treeneissä ja koiranohjaaja puolestaan jo toiminut oikeissa hälytyksissä kartturina.

Keitä ovat hälytysryhmän koirakot tällä hetkellä?

KoiraRotuVirta-tarkastettuOhjaaja
KonalabradorinnoutajaKylläMarjo
AksukultainennoutajaKylläTeea
VeetikultainennoutajaKylläSeija
VinnaaustralianpaimenkoiraKylläGabi
ToivokultainennoutajaKylläJari M
HippalabradorinnoutajaKylläEmilia
EdisondalmatiankoiraKylläTanja
StellaaustralianpaimenkoiraKylläKalle
TrickyaustralianpaimenkoiraStefan
KettusaksanpaimenkoiraTuomas
Rollolagotto romagnoloTerhi
Caprislagotto romagnoloSusu
NokilabradorinnoutajaPäivi
MaisalabradorinnoutajaRitva
VoittolabradorinnoutajaMinna
SofinovascotiannoutajaJari L
Hilmalagotto romagnoloMatti

Koiran rodulla ei ole väliä, kunhan koira on riittävän ketterä, liikkuvainen, hyväkuntoinen ja sen kokoinen, että voi sujuvasti ylittää esteitä ja toisaalta ryömiä ahtaisiin paikkoihin. Luonteeltaan koiran on oltava sosiaalinen, tulla riittävän hyvin toimeen sekä muiden koirien että ihmisten kanssa, on sinnikäs, keskittymiskykyinen, hallittavissa ja ennen kaikkea motivoitunut. Etsinnät tapahtuvat usein öiseen aikaan ja kestävät pitkään, joten motivaatiota, kuntoa ja kestävyyttä tarvitaan koiran lisäksi myös koiranohjaajilta ja karttureilta.

Monilla hälyryhmäläisillä on ollut useita koiria hälytystehtävissä, mutta osalla koira on ensimmäinen. Esimerkiksi espanjanvesikoira Coco oli Stefanin ensimmäinen koira ja toimi hälytyskoirana pitkään. Stefanilla oli kokemusta Vapepassa toimimisesta meripartiolaisena, mutta espyläisyys alkoi vasta koiran myötä.

Motiivina osallistua hälyryhmään toimii halu auttaa, ja lisäksi myös ”halu harrastaa koiran kanssa yhdessä jotain, mikä tuottaa iloa ja hyötyä molemmille,” kuten puolestaan Marjo asian ilmaisi. Jos on kiinnostunut toimimaan mukavassa porukassa, treenaamaan tavoitteellisesti ja osallistumaan vapaaehtoisiin pelastustehtäviin, kannattaa rohkeasti tulla mukaan hälyryhmään tutustujaksi.

Lisätietoja hälyryhmän toiminnasta voit kysyä hälytysryhmän sihteeriltä, halyryhmasihteeri@espypelastuskoirat.net