Pohjois-Karjalan jälkileirin antia

Teksti ja kuva: Teea Toiviainen

Jälkikokeiden suuret hylkäysprosentit ovat huolestuttaneet monia koiranohjaajia ja kouluttajia; Vuonna 2020 ylivoimaisesti suurin kokeen hylkäyssyy oli takajälki, hyvänä kakkosena jäljen kadottaminen eli hukka. Uudellamaalla päälajimme on haku ja ehkä siitä johtuen jäljen treenaaminen on jäänyt vähemmälle, siihen ei ole panostettu tarpeeksi. Koirakoilla, jotka tähtäävät virtaan ja sitä myöten oikeisiin etsintöihin, on vähintään jäljen peruskoe suoritettava. Syksyllä 2020 asiaa tarkemmin pohdittuamme totesimme, että on paras ottaa yhteyttä kokeneempiin jälkikoirien kouluttajiin ja näin kalentereihin varattiin 28.-30.5.2021 jälkileiri Onkamossa.

Saavuimme Onkamoon perjantai-iltana, jolloin kouluttajat esittäytyivät ja pitivät muutaman tunnin teoriaosuuden. Kouluttajina tällä leirillä toimivat kaksi kokenutta rajavartioston koiranohjaajaa,sekä Kimmo Sairanen (Tmi Erikoiskoirat). Meitä espyläisiä oli mukana 20, joten jakauduimme kolmeen ryhmään viikonlopun ajaksi. Mukana oli koirakoita laidasta laitaan, osa jäljen alkeissa, osa kokeneempia, mutta jokaisella oli kuitenkin omat tavoitteensa ja haasteensa lajin parissa, sekä odotukset leirin suhteen. Majoituspaikkana ja tukikohtana toimi Onkamon metsästysseuran maja, jossa pitopalvelu huolehti muonituksesta ja siirtymät maastoihin pysyivät lyhyinä.

Lauantai-aamuna tehtiin koko porukalla yksi esineruutu-demo, jossa kouluttajat näyttivät mistä jälkikoulutus ylipäänsä alkaa. Osa käyttää ruudussa ja jäljellä namia, osa esineitä, valinta on vapaa. Tästä siirryimme ryhmittäin maastoon, jossa koirakot kertoivat kouluttajalle tavoitteensa ja osaamistasonsa ja sen mukaisesti toteutettiin leirin ensimmäinen treeniosio. Osalla se tarkoitti esineruutua, osalla jäljenpätkää tai ID-jäljen perusteita. Mukana oli myös koirakoita, joiden tavoite oli saada apuja saalispalkkaukseen ja sitä myöten lisätä esimerkiksi esinemotivaatiota jäljellä. Pääasia, että kouluttaja näki missä mennään ja millaista treeniä ja oppia lähdetään koirakolle jatkossa toteuttamaan. En voi kylliksi korostaa, miten monta kertaa viikonlopun aikana saimme kuulla termit ”mielentila, harmonia ja koiran ja ohjaajan välinen suhde”. Juurikin mielentila on kaiken avain; se on myös suurin syy esimerkiksi siihen, miksi koira nostaa takajäljen, miksi koira hukkaa jäljen ja miksi koira kiihtyy jäljellä.  Kun koira luottaa ohjaajaan ja toisinpäin, on koirakolla aito halu tehdä yhteistyötä. Koira aidosti haluaa tehdä ohjaajan mieliksi, kuuntelee ja tekee parhaansa, kunhan se tietää mitä siltä vaaditaan. 

Leirillä korostui se, että on täysin ok välillä epäonnistua ja kokeilla rajoja, kunhan pääosin tulee onnistumisia. Koiraa onkin välillä hyvä haastaa ja teettää vaikeampia tehtäviä, jotta tapahtuu kehitystä ja koiran motivaatio säilyy, osa koirista myös vaatii vaikeampia tehtäviä.

 Koira on sinun ystävä, jota tulee rakastaa ja näyttää se sille. Koira ei mene rikki ei-sanasta, välillä on hyvä kieltääkin vääristä suoritteista, mutta pakotteita ei sallita. Leirillä oli mukana hyvinkin herkkiä koiria, toisaalta myös niitä kovapäisempiäkin, joten keinoja ja tapoja onnistumisiin oli yhtä monta, kuin oli koiriakin. 

Koulutuksessa korostui vahvasti se, että anna koiran itse ratkoa. Suositus oli se, että tallo itse koirallesi jäljet niin kauan, kunnes koira osaa jäljestää ja tietää mitä siltä vaaditaan ja siirry vasta sitten sokkoihin ja tuplasokkoihin. Kun ajat jälkeä, jonka olet itse tallonut, tiedät missä jälki menee, opit lukemaan koiraasi ja annat sen rauhassa ratkoa pulmat itse, ilman että autat sitä vaikeassa paikassa. Koira oppii nopeasti hakemaan tukea ohjaajalta ja jos autat koiraasi pulmatilanteissa, saat hyvin äkkiä sinulta jatkuvasti kyselevän koiran. Malta, anna rauha ja odota. Anna myös tilaa koiralle työskennellä, sillä hännässä roikkuessasi et näe koiran reaktiota, etkä anna koiralle mahdollisuutta tutkia hajuja. Monia hämmensi se, että kouluttaja pystyi etäämmältä huutelemaan ohjeita, vaikka hän ei edes tiennyt missä jälki menee. Tämä johtuu juurikin siitä, että kauempaa luet tilanteet paremmin, kuin aivan koiran perässä kävellen.

 Jäljellä 10-metrinen liina on hyvä, sillä siinä koiralla on 10 metriä matkaa tutkia esimerkiksi kulmat ja hakea hajureunat. Kun koira on varma suunnasta esimerkiksi janalla, esineeltä lähdettäessä, tai kun koira hukkaa jäljen tai kun alusta vaihtuu esimerkiksi metsästä tielle saavuttaessa, odota, että liina kiristyy ja vasta sitten lähdet koiran perään. Älä siis ”työnnä” koiraa jäljellä, vaan anna liinassa tuntua veto. Leirillä oli mukana myös varsin vauhdikkaita jäljestäjiä ja olikin huojentavaa kuulla, että vauhti jäljellä ei ole pahasta, kunhan koira pysyy jäljellä, osaat lukea koiraa ja oma kuntosi riittää perässä juoksemiseen. On myös paljon vapaana jäljestäviä koiria, tämäkin on yksi keino, mutta edellyttää tietysti, että koira on hallinnassa ja hakee sinut tarvittaessa. Mikäli koira kiihtyy juoksemisesta liikaa, pitää tilanne muistaa rauhoittaa eli vaaditaan taas koiranlukutaitoa.

Leirillä tapahtui useammalla koirakolla huimaa kehitystä ja paljon ahaa-elämyksiä. Aika moni koirakko otti viikonlopun aikana askeleita taaksepäin ja palasi perusasioiden äärelle korjaamaan tiettyjä osa-alueita. Tämä ei ole huono asia, vaan päinvastoin; on rakennettava perusteet kuntoon, jotta lajissa voi edetä ja kehittyä. On äärettömän palkitsevaa, että sinulle tuntematon ammattilainen näkee suorituksesi ja pystyy sen perusteella kertomaan, missä on selkeä kehityskohta ja antamaan juuri teille sopivat jatkotoimenpiteet. Osasta koiria näki, kuinka niillä lamppu syttyi ”ai tätä minulta halutaan”, kunhan treeniä helpotettiin heille sopivalle tasolle ja saatiin koiralle onnistumisia ja vahvempaa itseluottamusta.

Viikonlopun mittainen leiri aurinkoisessa säässä oli rankka, mutta antoisa. Päivät olivat pitkiä ja kun oman suorituksesi lisäksi seuraat kuuden muun koirakon harjoituksen ja kuuntelet palautteen, oli takki aika tyhjä. Toisen koirakon suoritusta seuraamalla oppii valtavasti. Jokainen suoritus videoitiin ja jälkeenpäin on helppo nähdä omat virheet ja onnistumiset videolta ja toisaalta kuulla, kuinka kouluttaja selostaa mitä missäkin kohtaa tehdään. Kouluttajat antoivat suoraa palautetta ja koulutusideoita, joiden myötä itse kukin nyt jatkaa harjoituksia kesän edetessä.

Leirillä vallitsi rento ja mutkaton ilmapiiri ja jokainen varmasti sai uusia ideoita. Leirin päätteeksi jokainen sai kertoa oivalluksiaan ja varsin moni totesi palanneensa perusasioiden äärelle ja totesi, että edetty liian nopeasti. Kouluttajat mainitsivat, että yleensä, jos ohjaaja on vilkas, tulisi koiran on rauhallinen ja päinvastoin. Tämä aiheutti hilpeyttä, sillä varsin monella hätähousulla on myös vikkeläkinttuinen koira ja se vasta sitä hermojen hallintaa kysyykin. Palautteissa korostuikin yksi ylitse muiden ja se on paljon puhuttu mielentila 😊

Alla vielä leiriläisten mietteitä ja palautteita:

 • Mielentilan hallinnan tärkeys koko suorituksen ajan; mieti miten otat koiran autosta, siirryt jäljen alkuun / janalle. Rauhoita koira ennen nostoa. Lue koiraa jäljellä ja jos huomaat, että kierrokset nousevat, laita koira maahan ja rauhoita. Jatka vasta kun koira on rauhoittunut.
 • Jos koira hukkaa jäljen, palaa sinne missä varmasti oli jäljellä, rauhoita ja ota uusi nosto
 • Maltilla esineeltä liikkeelle; odota, että koira skannaa mahdollisen kulman ja kertoo missä jälki on, liiku vasta kun liina kiristyy.
 • Janalta nosto /tielle tulo /alustan vaihto: seiso paikallasi niin kauan, että koira tutkii suunnan ja liiku vasta kun liina kiristyy
 • Anna koiralle tilaa; älä roiku takapuolessa vaan anna liinanmitan verran tilaa
 • Sijoita esineet kulmiin, jotta koira joutuu kulmassa pysähtymään, eikä aina jatka automaattisesti esineeltä suoraan
 •  Samoin metsästä tielle tullessa, esine on hyvä olla alustanvaihdon kohdalla, jotta koira pysähtyy 
 • Vältä kaavautumista; älä aina tallo jälkeä tien yli, sillä koira helposti oppii hakemaan jäljen vastapuolelta. Tallo myös tiensuuntaisesti.
 • Mielentilan hallinta, sekä ohjaajalle että koiralle. Tämä oli tärkein oppi meille
 • Vauhti ei ole aina huono asia, jos koira pystyy tarkasti jäljellä
 • Saalispalkkauksessa huolehditaan prosessin viemisestä loppuun eli rauhaan, jotta ei pelkästään jatkuvasti nosteta koiraa. Saaliiseen kiinni junttaava ”maaninen” koira saatiin oikein keinoin rauhoittumaan nopeasti ja irrottamaan palkasta ilman pelkoa saaliin menetyksestä. Pitkällä tähtäimellä palvelee palkitsemista, yhteistyötä ja sen paljon puhutun harmonian ylläpitoa vaativillakin jäljillä.

– suhteen luomisen tärkeys ja se että pitää olla sydän mukana koko ajan

      – treenin suunnittelu ja keskittyminen siitä asti, kun koira otetaan autosta ja palautetaan autoon

– vahvan perustan rakentaminen

– omat jäljet kunnes vahva perusta

– koiran lukeminen. Pitää osata lukea koska koira on ydinjäljellä ja koska ei

– Jos koira kiihtyy tai vauhti karkaa vapaana jäljestäessä käsistä, pysäytä, koira maahan, rauhoita ja sitten vasta jatketaan. Eli jälleen mielentila.

– Etene vasta kun liinassa veto, eli pysy paikallasi nostossa/kulmassa/esineellä /tielle tullessa, anna koiran tutkia rauhassa, hän kertoo kyllä, kun on omasta mielestään varma ja sitten mennään yhdessä

– Älä jätä parasta palkkaa loppuun, vaan rauhoita koira myös loppuesineellä ja anna esim. lelu vasta kun jälki on lopetettu. Pidä palkat jäljellä samanarvoisina, ettei koira kaahota loppuun siksi että jackpot odottaa aina vain lopussa.

– Vähintään 3 jälkitreeniä viikossa, kaiken muun ohella. Mutta päivän jälkitreeni voi olla vaan esineruutu eli joskus vähempi on enempi.

– Tallo itse koiralle niin pitkään, että koira tietää mitä jäljestäminen on. Vasta sen jälkeen sokot ja tuplasokot. Itse talloessa tiedät missä jälki menee, mutta älä tue koiraa, vaan odota että se itse ratkoo.

– Harhat; tiedosta missä on harhoja, jotta opit lukemaan koiraasi niissä. Anna rauhassa tutkia harhat ja kun liinassa veto ja koira oikealla jäljellä, perään.

– Älä kulje koiran takapuolessa, vaan 10m liinan mitan päässä. Anna koiralle tilaa työskennellä.

– mielentila (harmonia), koiran ja ohjaajan suhde ja treenin suunnittelu (ja toteutus) autosta autoon.

– älä harpo treeneissä, vaan rakenna perusta kunnolla. Omia jälkiä siis vielä ihan rutkasti lisää eikä hetkeen yhtään ainoaa jälkeä, jossa en tiedä satavarmasti itse missä jälki menee.

– palata alkuun tekniikan harjoittelussa, jotta saadaan ydinjäljen ajamiseen varmuutta.

–  ohjaajan ja koiran rauhoittuminen sekä alussa että jäljellä on tärkeää 

–  maltillinen palkkaus esineeltä. Esineeltä lähdettäessä tulee antaa koiran rauhassa skannata, minnepäin jälki jatkuu. Liinassa tulee olla hyvä maltillinen veto ja liinaa pitää ohjata yhdellä kädellä (käsi hieman koukussa, jotta kädellä voi kontrolloida liinan vetoa). Liina saa olla pitkänä, jotta koiralle jää tilaa.

– Meidän jatkotreenit koostuvat esineruudusta, omasta jäljestä (jotta tietää varmasti, missä jälki menee) pienillä ja isoilla esineillä. Sen jälkeen sokkoihin ja tuplasokkoihin.

–  tärkeintä on paluu perustyöhön, jotta ohjaaja itse oppii lukemaan koiraa ja luottamaan siihen, että erottaa, milloin se on varmasti jäljellä

 – Ruutua ilman esineitä tai valmiiksi laitettuja nameja. 

 • Esineilmaisu paremmaksi kotitreeneillä. 
 • Jälkiä siten, että aloittaa suoraan jäljen päältä (ettei tule takajälkiä alkuun ikinä.) 
 • Pitää tietää varmasti, missä jälki menee, että osaa vahvistaa koiralle vain oikeaa suorittamista.
 •  sain kehuja koiran oikeassa vireessä pitämisestä. Sain sen helposti nostettua ylärajalle innokkaasti kehumalla, mutta rauhalliset kehut pitivät sen hyvässä työvireessä. Koirani palkkautuu sosiaalisesti hyvin, ja yhdessä tekeminen on sen ehkäpä paras palkka.
 • Esineellä rauhoittuminen oli mahtavaa kokeilla. Kun esineen nosti ylös, ja koira lähti rauhallista vauhtia jatkamaan jälkeä, niin tuli ihan voittaja-fiilis itselle! Ennen olen yrittänyt nostaa esinemotivaatiota ”bailuilla”, mutta sitten jatkaminen on ollut häröilyä.

– Rauhoittuminen jäljelle lähtiessä. Sorapinnalla pakka pysyy kasassa, mutta helpommalla jälki imee liikaa ja esineet eivät nouse

– treenien suunnittelun tärkeys – mieti mitä treenaat (tärkeintä on perustan luominen)

– Pidä kirjaa – kirjaa tarkasti olosuhteet, treenien onnistumiset ja seuraavat kehityskohteet

– videoi, että voit nähdä miten koirakko toimii (ei vain koira, vaan myös ohjaaja)

– kriteerien tärkeys – aseta kriteerit ja nosta kriteereitä hallitusti. 

– Muista 80% sääntö: 100% osaaminen – käytös menee lihasmuistiin. Edistyminen tästä vaatii poisoppimista

– kriteereitä asetettaessa muista olosuhteiden vaikutus tehtävän haasteellisuuteen (eri alustat, kosteus, aurinko, esimerkiksi yön yli jälki voi olla helpompi kuin 1h jälki kuivalla alustalla auringossa)

– Muista vaihtelu, uskalla haastaa, anna koiran ratkaista

– Muista, että koiran voi palkata myös jäljestämisestä, ei pelkästä esineistä

– Harjoittele koiran lukemista

– MIELENTILA, HARMONIA ja KOIRAN JA OHJAAJAN VÄLINEN SUHDE

”Lisäksi suuri kiitos leiristä! Oli hienoa seurata ryhmän treenejä ja oppia niistä. Silminnähtävää kehitystä jo parissa päivässä ja upeita suorituksia!”